Certificaat

Bij het, met een goed gevolg afsluiten van een speciale CI opleiding of cursus ontvangt u een officieel CI certificaat of deelcertificaat.